انتخاب جنسیت فرزند با تغذیه

روش‏هاى انتخاب جنسیت فرزند

فرزند پسر میخواهم

در طول تاریخ همواره نخستین سؤالى که مردم هنگام تولد یک نوزاد مى‏پرسند این است که: "نوزاد پسر است یا دختر؟" و این نشان مى‏دهد که همه جوامع اهمیت بسیارى به تفاوت دختر و پسر مى‏دهند.
جالب است بدانید در مطالعه‏اى که از 37 کشور به‏دست آمد، 29 درصد کسانى که به مشاوره ژنتیک مراجعه کرده بودند، مى‏خواستند قبل از تولد فرزند، جنسیت آن را تشخیص بدهند و در کل 47 درصد از مراجعه‏کنندگان به مراکز مشاوره تقاضا داشتند جنسیت فرزند آینده‏شان را قبل از حاملگى انتخاب کنند.38
میل به انتخاب جنسیت فرزند، احتمالاً عمرى به اندازه تاریخ بشر دارد و والدین منتظر براى به‏دست آوردن فرزند از جنس دلخواه، روش‏هاى پایان‏ناپذیرى را آزمایش کرده‏اند.تخمین زده مى‏شود که بیش از 500 نوع فرمول مختلف براى پسر شدن یا دختر شدن فرزند نوشته شده است! بقراط حکیم باستانى معروف براى پسر شدن فرزند نسخه عجیبى را تجویز کرده است.آلمانى‏هاى قرون وسطى، براى تصاحب فرزند پسر یک چکش زیر تختخواب خود مى‏گذاشتند، و پسرعموهاى نروژى آنها براى به‏دست آوردن فرزند دختر، قیچى را جایگزین چکش مى‏کردند. البته هیچکدام از آن روش‏ها مؤثر نبود.39
با توجه به پیشرفت‏هاى حیرت‏آور علمى در عرصه‏هاى مختلف، از جمله پزشکى، این خواسته کاملاً به‏جا و منطقى است که هر زوجى جنسیت فرزند آینده‏اش را انتخاب کند و علم هم به این خواسته جواب مثبت داده است.
با توجه به نقش مؤثر انتخاب جنسیت فرزند در تنظیم خانواده و کنترل جمعیت و در نتیجه سلامت مادر،خانواده و جامعه ،در این بخش روش‏هاى گوناگون انتخاب جنسیت معرفی می‌شود.
یکى از منافع انتخاب جنسیت فرزند،تنظیم خانواده و کنترل رشد جمعیت است که به تنهایى موجب حفظ سلامت مادر،فرزند و همچنین ایجاد توازن جنسیتى در خانواده و اجتماع مى‏شود که هر کدام از این موارد در نهایت به رفاه بیشتر خانواده و جامعه منتهى مى‏شود:
کنترل رشد جمعیت : در روزگارى نه چندان دور، داشتن هفت فرزند براى یک خانواده زیاد نبود ولى هم‏اکنون به علت مشکلات متعدد که همه ما با آنها آشناییم (تربیت، آموزش، کار، مسکن، ازدواج و غیره) خانواده‏ها ترجیح مى‏دهند که فقط یک یا دو بچه داشته باشند.راه عملى‏شدن وتحقق این خواسته،علاوه بر استفاده از روش‏هاى تنظیم خانواده و جلوگیرى از باردارى، "انتخاب جنسیت فرزند" است. در واقع اگر تنظیم خانواده همزمان با انتخاب جنسیت فرزند باشد مى‏تواند مؤثرتر و کارسازتر باشد؛زیرا به این وسیله علاوه بر "تعداد فرزندان"،"جنسیت" آنها نیز انتخاب مى‏شود و زوج‏ها نیازى ندارند که براى بدست آوردن فرزند از جنس دلخواه تن به باردارى‏هاى مجدد بدهند
یکى از علل افزایش جمعیت در کشور ما باردارى براى جنس است.؛مادرانى که دو یا چند دختر دارند، فقط براى اینکه صاحب پسر شوند؛و مادرانى که دو یا چند پسر دارند، فقط براى اینکه صاحب دختر شوند، تن به باردارى مى‏دهند و این مسئله باعث افزایش جمعیت مى‏گردد.اما اگر زوج‏ها بتوانند جنسیت فرزند خود را انتخاب کنند، با یک یا دو باردارى خانواده را به "تعادل جنسیتى" (برابر شدن تعداد فرزندان پسر با دختر) مى‏رسانند و پس از آن از باردارى‏هاى 40مجدد جلوگیرى مى‏کند و از این راه ضمن اینکه سلامت مادران که محور اصلى هر خانواده هستند تأمین مى‏شود و منافع مادى و معنوى فراوان نصیب خانواده‏ها مى‏شود؛ رشد جمعیت کشور به طرز محسوسى کاهش مى‏یابد.41
نکته دیگر اینکه با برابر بودن تعداد فرزندان دختر و پسر در خانواده‏ها کل جامعه نیز از نظر تعداد دختر و پسر به تعادل بیشتر مى‏رسد و مشکل کنونى (بیشتر بودن تعداد دختران نسبت به پسران)برطرف شده یا شدت آن کاهش مى‏یابد42.برهم خوردن این تعادل موجب مشکلات متعدد جمعیتى مى‏شود.
هم اکنون ایران بیش از 13 میلیون و 761هزار خانوار دارد43 و اگر فقط درصدى از خانوادهاى ایرانى به وسیله روش‏هاى انتخاب جنسیت فرزند،خانواده خود را از نظر جنسیتى متعادل کنند؛از تولد تعداد زیادى کودک جلوگیرى شده،رشد جمعیت به طور محسوس کاهش خواهد یافت.اگر به اثرات مخرب و ویرانگر رشد بى‏رویه جمعیت بر خانواده و اجتماع آشنا باشیم ضرورت و اهمیت کنترل رشد جمعیت را متوجه مى‏شویم و چنانکه گفتیم انتخاب جنسیت فرزند مى‏تواند زوج‏ها را در تنظیم خانواده کمک کندو در نهایت باعث کنترل رشد جمعیت در کشور شود.
پیشگیرى از تولد نوزاد بیمار:
تعدادى بیمارى ارثى وجود دارد که احتمال و شدت بروز آن در فرزند پسر بیشتر است‏44. حدود 80 بیمارى وابسته به جنس گزارش شده که فرزندان پسر با شدت و فراوانى بیشتر در معرض خطر و توارث آن بیمارى‏ها قرار دارند. در این‏گونه موارد هر پزشکى مى‏کوشد که زوج را به داشتن فرزند دختر (به‏جاى پسر) تشویق کند.
اگر در این موارد جنس فرزند آینده دختر باشد احتمال بروز و ظهور آن بیمارى‏ها کاهش خواهد یافت‏45 و طبیعتاً هر خانواده‏اى ترجیح مى‏دهد که یک دختر سالم داشته باشد تا یک پسر ناسالم. و این از دیگر فواید انتخاب جنسیت فرزند است که به‏وسیله آن مى‏توان از تولد نوزادان ناسالم پیشگیرى کرد و جامعه‏اى سالم‏تر ساخت.
بعضى از دانشمندان معتقدند که جلوگیرى از ایجاد این‏گونه بیمارى‏ها در یک نسل، از طریق انتخاب عاقلانه جنس فرزند نه تنها مستقیماً به سود همان نسل است بلکه به سود انسان‏ها و نسل‏هاى آینده نیز خواهد بود.46
آیا مى‏توان جنسیت فرزند را انتخاب کرد؟
اگر به دور وبر خود نگاه کنیم شاهد پیشرفت علم در همه زمینه‏ها به ویژه علم پزشکى خواهیم بود.شاید در گذشته انتخاب جنسیت فرزند غیر ممکن بود ولى با پیشرفت علم و معلوم شدن فیزیولوژى دستگاه تولید مثل،هم اکنون این مسئله ممکن و عملى شده است.
آیا انتخاب جنسیت فرزند؛ دخالت در کار طبیعت نیست؟
آیا مى‏توان گفت:"دختر یا پسر شدن فرزند به خواست خداست و او صلاح و خیر ما را مى‏خواهد پس بهتراست ما مطیع خواست خدا باشیم و کارها را به او واگذار کنیم و در کار او دخالت نکنیم"
در پاسخ مى‏گوییم تمام اتفاقاتى که در جهان مى‏افتد به خواست و اراده خداوند است و تاخداوند نخواهد هیچ کارى صورت نمى‏گیرد47 ولى این مسئله با انتخاب و اختیار انسان تناقضى ندارد.انسان مى‏تواند با قدرت انتخاب خود مسیرها و روش‏هاى مختلفى را براى زندگى انتخاب کند ومسئولیت این انتخاب هم با خود اوست.در واقع خواست خدا این است که انسان راه‏هاى درست را انتخاب کند!مطیع خواست خدابودن با اینکه انسان وظیفه خود را انجام ندهد تفاوت دارد.سرتاسر زندگى پر از انتخاب است و وظیفه او این است که در عرصه انتخاب‏ها بهترین‏ها را انتخاب کند.
تولد هر نوزاد به خواست و اراده الهى است ولى ما براى اینکه زندگى سالم‏تر و خوشبخت‏ترى داشته باشیم به وسیله روش‏هاى تنظیم خانواده تعداد فرزندانمان را محدود مى‏کنیم؛این یک انتخاب است و مخالفت با خواست خداوند محسوب نمى‏شود.
زندگى و مرگ کودک به دست خداست و ما مطیع خواست او هستیم ولى براى اینکه فرزندمان به بیمارى‏هاى مهلک دچار نشود واکسن‏هاى گوناگون به او تزریق مى‏کنیم و این هم یک انتخاب درست است و نه تنها مخالفت با خواست خدا نیست بلکه دقیقا مطابق با خواست اوست!48
به همین ترتیب دختر یا پسر شدن فرزند هم به خواست خداوند است ولى ما براى اینکه خانواده‏مان آرامش بیشترى داشته باشد ترجیح مى‏دهیم که تعداد فرزندان پسر و دخترمان برابر باشد و به این خاطر با روش‏هاى ساده و طبیعى جنسیت آنها را قبل از باردارى انتخاب مى‏کنیم.این هم انتخابى دیگر است که مى‏تواند رفاه و آسایش بیشترى را براى ما به ارمغان بیاورد و به هیچ وجه مخالفت با خواست خداوند نیست!49
سرتاسر زندگى پر از انتخاب است و انتخاب جنسیت فرزند یکى از آن انتخاب‏هاست ولى بسیارى از مردم ما ناخواسته و بدون اینکه خودشان بدانند جنسیت فرزند خود راانتخاب مى‏کنند و به طور ندانسته چند پسر یا چند دختر انتخاب مى‏کنند!آیا بهتر نیست که این انتخاب به طور آگانه باشد؟!
جنس فرزند چگونه تعیین مى‏شود؟
چنانکه پیش از این گفتیم از ترکیب یک سلول جنسى مرد و یک سلول جنسى زن، سلول تخم به‏وجود مى‏آید. سلول تخم همان جنین یعنى فرزند آینده است. سلول جنسى مرد "اسپرم" و سلول جنسى زن "تخمک" نام دارد.
تمام تخمک‏هایى که زن تولید مى‏کند داراى یک کروموزوم x هستند ولى اسپرم‏هایى که مرد تولید مى‏کند بر دو نوع هستند، نیمى از آنها داراى کروموزوم x و نیمى دیگر داراى کروموزوم y هستند. حال اگر اسپرمى که با تخمک لقاح پیدا مى‏کند داراى کروموزوم x باشد، تخم ایجاد شده دو کروموزوم x خواهد داشت و دختر خواهد شد. ولى اگر اسپرمِ داراى کروموزوم y با تخمک ترکیب شود؛ تخم ایجاد شده یک کروموزوم x و یک کروموزوم y دارد و پسر خواهد بود.
صدها میلیون اسپرم که نیمى از آنهاy و نیمى دیگرx هستند براى رسیدن به تخمک و لقاح با آن تلاش مى‏کنند و بر حسب اینکه کدام اسپرم زودتر به تخمک برسد و با آن لقاح یابد جنسیت فرزند تعیین مى‏شود.
اساس روش‏هاى انتخاب جنسیت فرزند
پایه و اساس روش‏هاى انتخاب جنسیت بر این نکات علمى استوار است که
اسپرم‏هاى مرد دو نوع مى‏باشد، نیمی از آنها مولد پسرهستند(اسپرم های ایکس) و نیمی دیگر مولد دخترهستند (اسپرم های ایگرگ) توضیح بیشتر در ادامه همین بخش
در بعضى روزهاى سیکل ماهانه، ترشحات مهبل و دهانه رحم خاصیت قلیایى دارد و در بعضى روزهاى دیگر خاصیت اسیدى دارد.
بعضى غذاها باعث قلیایى شدن ترشحات رحم و مهبل مى‏شوند و بعضى غذاها آن را اسیدى مى‏کنند.
اگر محیط رحم و مهبل قلیایى باشد، اسپرم‏هاى مولد پسر (y) به راحتى وبا سرعت خود را به تخمک مى‏رسانند و نطفه فرزند پسر را منعقد مى‏کنند.
اگر محیط رحم و مهبل اسیدى باشد، اسپرم‏هاى مولد دختر (x) شانس بیشترى براى رسیدن به تخمک دارند و در نتیجه فرزند دختر به‏وجود مى‏آید.
براساس این یافته‏ها روش‏هاى گوناگون انتخاب جنسیت پیشنهاد شده است که بعضى از آنها بر تغذیه و بعضى بر فیزیولوژى باردارى تکیه دارند که در این قسمت چهار روش معرفی مى‏شود.البته اگر شما مى‏خواهید صاحب اولین فرزند زندگیتان شوید بهتراست که بدون هیچ اصرارى انتخاب جنیست را به طبیعت واگذار کنید و فقط براى سالم‏تر بودن فرزند خود برنامه ریزى کنید!
روش‏هاى تغذیه‏اى در انتخاب جنسیت فرزند:
دستور اول‏
در این روش با توجه به تاثیر غذاهای مختلف بر اسیدیته دستگاه تولید مثل و نقش این مسئله در پسر یا دختر شدن جنین مصرف بعضی خوراکی های معمولی برای پسر یا دختر شدن جنین تجویز می‌شود.
دستور دوم‏
در این روش نیز با خواکی های معمولی که کمی اختصاصی تر از دستور اول است محیط رحم برای پذیرش پسر یا دختر آماده می‌شود.
دستور سوم
براساس تحقیقات انجام شده، ثابت شده است که تغییر در غلظت بعضى از املاح خون باعث کمک به انتخاب جنسیت مى‏شود. در این روش بر اساس تاثیر املاح بر پسر یا دختر شدن جنین دستوری ارائه شده است.
دستور چهارم
بر اساس تحقیقات دانشمندان آلمانی تعیین زمان نزدیکى، عامل اساسى در انتخاب جنسیت فرزند است55.بر این اساس روشی برای انتخاب جنیست فرزند به وجود آمده است.در این روش زمان تخمک گذاری باید به دقت تعیین شود.
خلاصه بخش دوم:
در بخش‏هاى پیش گفتیم که براى داشتن فرزندانى بهتر وسالمتر،داشتن برنامه لازم است.برنامه براى اینکه چند فرزند مى‏خواهیم و فاصله زمانى بین آنها و جنسیت آنها.انتخاب جنسیت فرزند از ابعاد گوناگون براى مادر،خانواده و اجتماع مفید است.مهمترین فایده انتخاب جنسیت فرزند کم شدن تعداد زایمان‏هاى مادران است ؛این امر از یک سو باعث حفظ سلامت مادر مى‏شود و از سوى دیگر با کوچک شدن ابعاد خانواده رفاه اقتصادى بیشترى را به خانواده هدیه مى‏کند و در نهایت رشد جمعیت کشور کاهش مى‏یابد.
در این فصل ضمن تشریح اهمیت انتخاب جنسیت چهار دستور براى انتخاب جنسیت فرزند مورد بررسی قرار گرفت 66.علاقه مندان برای توضیح بیشتر می توانند به کتاب ویژه ای که به همین منظور و به وسیله همین نویسنده منتشر شده است مراجعه کنند و یا با نشانی های مندرج در آخر کتاب تماس حاصل نمایند.

/ 0 نظر / 29 بازدید